Usuwanie

wgnieceń

Czyszczenie i pranie

tapicerki

Renowacja

reflektorów

Odświeżenie powłoki lakierniczej

Naprawa reflektorów

Czym jest
Autodetailing?

Zajmujemy się naprawą wgnieceń w karoserii metodą PDR bez konieczności szpachlowania i ponownego malowania. 

Naprawą:

skutków gradobicia,

wandalizmu,

uszkodzeń parkingowych,

drobnych stłuczek,

różnego rodzaju wgnieceń (opady kasztanów, spadającego lodu, itp.),

przygotowaniem do lakierowania bez konieczności szpachlowania.

Czym jest metoda PDR?

- Paintless Dent Repair -


Metoda PDR polega na nieinwazyjnym dla lakieru wypychaniu lub
wyciąganiu wgnieceń systemem klejowym lub wypychowym,
Ogromną zaletą tej technologi jest pozostawienie

nienaruszonego lakieru fabrycznego!


Czas naprawy jest wielokrotnie krótszy!

Po naprawie nie tracimy na wartości samochodu!
Nie ma więc konieczności szpachlowania i ponownego lakierowania z czego
wynika NISKI KOSZT NAPRAWY!